There are currently 730 movies on our website.

Dmca

ATENTIE ! 

Versiunea Romană

Filme-Seriale-Online2016.Com este un site ce doar indexează conținutul altor site-uri (novamov.com, movshare.net, megavideo .com, videoweed.com, vidxden.com, youtube.com si altele…). Administratorii nu se fac responsabili de materialele publicate, pe site nefiind găzduit nici un fișier care încalcă drepturile de autor sau legea de copyright.

Pe acest site (Filme-Seriale-Online2016.Com), veți găsi materiale video care sunt publicate doar prin cod embed!.

Aceste fișiere sunt stocate în altă parte pe internet,publicate de țerți si NU sunt o parte a acestui site!!!

Filme-Seriale-Online2016.Com nu are nici o responsabilitate pentru aceste fișiere,acesta colectează numai materiale video si indexeaza conținutul altor site-uri.

Filme-Seriale-Online2016.Com respectă legile DMCA (1998).

Dacă pe site se găsesc materiale pentru care aveți drept de autor, vă rugăm contactați administratorul siteului și precizați locația exactă a materialului si acesta va fi sters în maxim 48 ore!

Informațiile obligatorii în cerere:

Numele si adresa URL exactă( a materialului dvs. cu drepturi de autor)

Informații de contact, astfel încat să vă putem contacta (adresă, telefon si e-mail).

Dovada clară că dețineți dreptul de autor pentru acest conținut sau dovada că ești un reprezentant al persoanei / companiei care deține acest matrial.

Pentru o astfel de cerere, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj la pagina de contact a sitelui FilmeSeriale2016.Com

Vă sugerăm că, daca într-adevar doriți să eliminați permanent materialul dvs. cu drepturi de autor de pe Internet, trebuie sa contactați administratorul de la URL-ul exact în care materialul dvs. cu drepturi de autor este gazduit. Va Multumim

Contact: steamtip@yahoo.com
_________________________________________________________________________________________

English Version

Filme-Seriale-Online2016.Com is a site just indexes other sites contents. Administrators are not responsible for material published on the site is not hosted any files that infringe copyrights or copyright law.

On this website (Filme-Seriale-Online2016.Com) you will find video materials or different.

These files are stored elsewhere on the internet and are NOT part of this site!

Filme-Seriale-Online2016.Com has no responsibility for these files, it only collects video materials and indexes other sites contents.

Filme-Seriale-Online2016.Com DMCA law-abiding.

If the site property for which you are the copyright, please contact webmaster and specify the exact location of the material and it will be deleted within 48 hours!

The information required in the application:

Name and the exact URL (your material copyrighted)

Contact information, so that we can contact you (address, phone and e-mail).

Clear evidence that you own the copyright for the content or proof that you are a representative of the person / company owning the matrial.

For such an application, please send a message to the contact page of Site FilmeSeriale2016.Com

We suggest that if you really want to permanently remove your copyrighted material on the internet, you should contact the administrator of the exact URL where your copyrighted material is hosted. Thank you

Contact: Steamtip@yahoo.com